espaisenseActualment no s'emet 

Seccions musicals, culturals, entrevistes i més coses... tot girant al voltant de la salut, la nutrició i temes de caire alternatiu.

Intentarem trobar respostes a les preguntes que tots, en certa manera, sempre tenim en la ment sobre el sentit i l'ofici de viure.

Enllaços:

[Espai sense límits al Facebook]

[Podcast d'Espai sense límits]